Přidat k oblíbeným info@ecostav.cz   mobil: (420)  774 407 092     Středa, 2. listopadu 2016        

Profil společnosti


Služby nabízené našim klientům:


 1. Bezplatné konzultace o možnostech a optimálním řešení staveb a jejich konstrukcí.
 2. Ekonomická rozvaha různých stavebních  řešení v návaznosti na optimalizaci nákladů na provoz domu.
 3. Architektonické řešení stavby, dle individuálního požadavku klienta, vč. projektu k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Projekt přípojek inženýrských sítí.
 4. Optimalizace umístění stavby na pozemku, vč. zaměření s možností geologického a radonového průzkumu pozemku.
 5. Možnost využití projektu "Bezpečná lokalita". Tento projekt nabízí širokou paletu možností zabezpečení objektu, jak mechanicky, tak elektronicky, vč. možnosti připojení k centrálnímu pultu s výjezdem zásahové jednotky. Tento projekt umožňuje pojištění objektu již od výstavby se slevou pojistného až 40%.
 6. Služby zahradního architekta a terénní úpravy reliéfu stavební parcely ještě před vlastní výstavbou zajišťují ideální využití pozemku již od počátku bydlení a jsou ekonomicky výhodné.
 7. Možnost pružně reagovat na některé drobné změny oproti projektu v již probíhající výstavbě umožňuje klientovi ideální doladění jeho představ o užitné hodnotě stavby.
 8. Možnost budoucí dostavby v souladu s původním architektonickým záměrem v delším časovém horizontu, dle možností klienta (garáž, zimní zahrada,...) lze uskutečnit vzhledem k pružnému stavebnímu systému. Tato výhledová řešení je vhodné konzultovat s dodavatelem již při projekci vlastní základní stavby.
 9. Spolupráce při úvěrovém řízení nebo zajištění profinancování stavby je samozřejmostí
10. Služby realitní kanceláře vč. doporučení stavebních lokalit z hlediska obslužnosti ev. investiční výhodnosti. Možnost zajištění vlastního stavebního pozemku.
Administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved